publicaties

Publicaties op het gebied van (migratie)recht

Tesseltje de Lange, Elles Besselsen, Soumaya Rahouti & Conny Rijken, Van azc naar een baan. De Nederlandse regelgeving over en praktijk van arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen, Amsterdam: februari 2017. 

Elles Besselsen & Vera Kidjan, Grenzen sluiten voor adoptie geen oplossing, Adoptiemagazine online nr. 4, december 2016.

E.A. Besselsen, Bed, bad, brood. Een dilemma tussen mensenrechten en migratiecontrole, masterscriptie Universiteit van Amsterdam: januari 2016.

E.A. Besselsen, ‘Mensenrechten op straat; Bed, bad, brood en de menselijke waardigheid in Nederland’, Amnesty International: november 2015.

E.A. Besselsen, De nieuwe zaaksbehandeling in de habeas corpus procedure, Journaal Vreemdelingenrecht 2015-1, p. 84-99.

Elles Besselsen & Betty de Hart, De verblijfsrechtelijke consequenties van de Wet inburgering: nu en vanaf 2016, Asiel & Migrantenrecht 2015-1, p. 4-8.

Elles Besselsen & Betty de Hart, Verblijfsrechtelijke consequenties van de Wet inburgering. Een onderzoek naar de ervaringen van migranten, Universiteit van Amsterdam, Wolf legal Publishers: 2014.

E.A. Besselsen, De praktijk van de habeas corpus procedure, Asiel & Migratierecht 2014-7, p. 280-285.

E.A. Besselsen, Alternatieven in vreemdelingenbewaringszaken. Een onderzoek naar mogelijke verbeteringen in de habeas corpus procedure door toepassing van een overlegmodel en nieuwe zaaksbehandeling, bacheloressay Universiteit van Amsterdam: 2014.

E.A. Besselsen, Habeas corpus in theorie en praktijk. Rechtssociologisch onderzoek naar de toegang van vreemdelingen tot rechtsbescherming bij het in beroep gaan tegen (voortduring van) hun detentie, Amnesty International/ Universiteit van Amsterdam: 2014.

Selectie recente publicaties archeologie
M.Driessen/E.A.Besselsen (eds.), Voorburg-Arentsburgeen Romeinse havenstad tussen Rijn en Maas, Universiteit van Amsterdam, Themata 7: 2014.

E.A. Besselsen: Archeologisch onderzoek in Voorburg-Arentsburg, in: M.Driessen/E.A.Besselsen (eds.), 2014: Voorburg-Arentsburg: een Romeinse havenstad tussen Rijn en Maas, Universiteit van Amsterdam Themata 7: 2014, p.1-13.

M.S.M.Kok/E.A.Besselsen, ‘Laatprehistorische huisplattegronden in het kustgebied‘, in Lange, G. et al., Huisplattegronden in Nederland. Archeologische sporen van het huis, Amersfoort, Barkhuis & Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: 2013, p.209-234.

Therkorn, L.L./ E.A.Besselsen/ M.S.M.Kok/ M.Diepeveen-Jansen e.a., Landscapes in the Broekpolder: excavations around a monument with aspects to the Bronze Age to the Modern Beverwijk and Heemskerk, Noord-Holland, Amsterdam, Themata 2: 2010.

J.P.Flamman & E.A.Besselsen (eds.), Het verleden boven water. Archeologische monumentenzorg in het AHR-project, Delft / Amersfoort,  Rapportage Archeologische Monumentenzorg 148: 2009.

E.A.Besselsen: ‘Naar een nieuw onderzoekskader. Een archeologisch inhoudelijke evaluatie van de archeologische monumentenzorg binnen het AHR-project’, in Flamman, J.P. & E.A. Besselsen (red.) Het verleden boven water. Archeologische monumentenzorg in het AHR-project, Delft / Amersfoort, Rapportage Archeologische Monumentenzorg 148: 2009, p. 369-389.

L.L.Therkorn & E.A.Besselsen, ‘‘Speciale’ kuilen op vindplaats AHR02: enkele opmerkingen over de betekenisgeving aan het graven en opvullen van kuilen, in: Flamman’, in J.P. & E.A. Besselsen (red.) Het verleden boven water. Archeologische monumentenzorg in het AHR-project, Delft / Amersfoort, Rapportage Archeologische Monumentenzorg 148: 2009, p.243-256.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s